Skip to main content

Buurtpreventie, het werkt! Maar werkt niet zonder preventen.

In de zomerperiode van 2018 werden de bewoners van Tuindorp en in het bijzonder van het Witte Dorp regelmatig geconfronteerd met woninginbraken. Reden voor het buurtpreventieteam om extra te surveilleren. In samenwerking met de wijkagent werd op enig moment een persoon aangehouden, die thuis de nodige sierraden had liggen afkomstig van inbraken in onze buurt.

 

Maar ook in de winter is het inbrekersgilde actief. In december 2018 en januari 2019 zijn er meerdere inbraken en insluipingen geweest in het Witte Dorp en ook op het terrein van Glorieuxpark aan de Geldropseweg. Recent werd dankzij oplettende buurtbewoners en het gebruik van de WhatsApp Buurtpreventie (wabp) Witte Dorp een persoon ’s nachts in de Petrus Dondersstraat door de politie aangehouden. Hij had de buit van de inbraak nog bij zich en er was dus sprake van een heterdaad.

 

Redenen genoeg om het buurtpreventieteam Tuindorp verder uit te breiden. Het team van preventen loopt rondes in het gebied tussen de Geldropseweg, Piuslaan, Heezerweg en St. Jorislaan.

 

Jaco van der Bruggen, coördinator van het buurtpreventieteam Tuindorp, organiseert op dinsdagavond 19 februari 2019, een bijeenkomst voor bewoners van Tuindorp die interesse hebben om zich aan te sluiten bij het buurtpreventieteam. Wil je de veiligheid in je buurt vergroten en heb je wat tijd om met andere preventen een ronde te lopen, geef je dan op via het mailadres buurtpreventie.tuindorp@gmail.com. Je wordt daarna uitgenodigd voor deze informatiebijeenkomst, waarna je zeker enthousiast zal zijn.