Skip to main content

Heeft u een Monument(je)?

Weet jij wat je wel of niet mag veranderen aan je huis? Welke richtlijnen zijn er eigenlijk voor onze Rijksmonumenten, voor de schil (buitenzijde) en de binnenkant? Houden deze richtlijnen ook rekening met hedendaagse wooneisen en verduurzaming van woningen?

Wat vinden we van individuele ingrepen aan woningen, die voor 'verrommeling' zorgen? En sluit de inrichting van de openbare ruimte wel aan bij het karakter van onze wijk, of is die misschien niet consequent?

En, niet onbelangrijk: kunnen doorlooptijd en kosten voor een vergunning omlaag?

 

Over deze en andere vragen wil de werkgroep Omgevingswet op dinsdag 9 april graag met bewoners praten. De werkgroep heeft ideeën hoe we samen met bewoners, eigenaren, de gemeente en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed kunnen werken aan oplossingen voor de toekomst.

Bewonersavond Omgevingswet

Dinsdag 9 april

20.00 - 21.30 uur

Pand P