Overslaan en naar de inhoud gaan

Komen er binnenkort deelbakfietsen in onze buurt?

Eindhoven heeft flinke opgaven om te verduurzamen en om te verdichten. Om dit mogelijk te maken en om de stad bereikbaar te houden is een mobiliteitstransitie nodig. Dit betekent voor de inwoners meer fietsen, lopen en gebruik van openbaar en deelvervoer. De gemeente Eindhoven wil graag onderzoeken hoe de ervaringen met deelmobiliteit zijn. In verschillende andere steden zijn op dit moment al deelbakfietsen aanwezig en de ervaringen zijn daar positief. Eindhoven heeft onlangs o.a. aan twee aanbieders van elektrische deelbakfietsen een vergunning verstrekt. Na een proefperiode en enquêtes worden de ervaringen van gebruikers en inwoners geanalyseerd. Zo wordt bepaald op welke wijze deelmobiliteit in de toekomst een plek krijgt in Eindhoven.

 

Het doel van de deelbakfietsen is om bewoners een alternatief voor de auto te bieden bij het vervoeren van kinderen, huisdieren en/of spullen. Dit is voor mensen nog vaak een reden om de auto te pakken.

 

Waar komen de bakfietsen te staan?

De bakfietsen van Cargoroo krijgen een vaste standplaats, wat betekent dat gebruikers ze altijd op dezelfde plek ophalen en na de rit weer terugzetten. Zo wordt voorkomen dat mensen de bakfiets op hinderlijke locaties achterlaten. De locaties zijn in overleg met de gemeente en Cargoroo geselecteerd. Hierbij is onder andere rekening gehouden met het vrijhouden van voldoende ruimte op de stoep.

 

De bakfietsen worden vanaf begin september in fases in verschillende buurten van Eindhoven neergezet. De gemeente hoopt inwoners van de stad hiermee een waardevolle mobiliteitsoptie aan te bieden, die kan bijdragen aan een autoluwere stad waar het prettig is om in te wonen.

Ook in het Witte Dorp en wel in de Eerste Wilakkersstraat en de Schalmstraat zou een deelbakfiets van Cargoroo komen te staan.

 

Reacties uit de buurt

In de nabije omgeving van de locaties van de deelbakfietsen heeft de gemeente wijkinfo’s verspreid. Hierop zijn wisselende reacties ontvangen. De gemeente wil na de schoolvakantie met vertegenwoordigers van de diverse wijken over deze vorm van deelmobiliteit nader overleggen.

We zullen zeker ingaan op deze uitnodiging, samen met enkele buurtbewoners die al bezwaar hebben aangetekend. De bezwaren zijn vooral dat er twijfel is of er wel draagvlak is in de buurt, dat de gekozen locaties niet zijn overlegd en tot overlast kunnen leiden, net als de deelfietsen en deelscooters.

Deel je mening graag met het Wido bestuur, zodat we goed vertegenwoordigd hierover met de gemeente in gesprek kunnen gaan: bestuur@hetwittedorp.nl

Je kunt ook zelf contact opnemen met de gemeente naar aanleiding van dit initiatief: deelmobiliteit@eindhoven.nl