Overslaan en naar de inhoud gaan
Toepassing welstandscriteria

Naar een praktische toepassing welstandscriteria voor het Witte Dorp

De werkgroep Monument 3.0 stelt zich al geruime tijd ten doel om de monumentale waarde van de wijk op een praktische manier in stand te houden en verdere ‘verrommeling’ te voorkomen.

Veel mensen realiseren zich niet dat er bij de status van een Rijksmonument niet alleen voordelen gelden maar ook een aantal verplichtingen.

 

Huidige praktijk leidt tot verrommeling

In het verleden maar ook nu nog brengen bewoners wijzigingen aan hun monument aan zonder een vergunning aan te vragen. En ja, eigenlijk moet je voor zowat alles, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant of zelfs voor verduurzamingsactiviteiten een monumentenvergunning aanvragen. Overtreding van de monumenten wet betekent vaak ook aantasting van het beeld en daarmee van de monumentale status en de beleving van de wijk.

 

Tool voor praktische toepassing

Om het voor u als bewoner zo eenvoudig mogelijk te maken bij gewenste wijzigingen aan uw woning, hebben we een 'tool' ontwikkeld. Met deze tool kun je inzicht krijgen in wat wel en niet mogelijk is, om vervolgens de daarvoor (eventueel) noodzakelijke vergunning te verkrijgen.
 
Met deze tool krijgt men eenvoudig inzicht in:
  • wat al eerder bedachte en goedgekeurde oplossingen zijn voor een bepaald probleem;
  • wat zeker niet mag;
  • wat onder voorwaarde is toegestaan.

Ons uitgangspunt is dat een aantal uitvoeringen van werkzaamheden die al eerder zijn goedgekeurd door de Monumentencommissie als een soort collectieve vergunning alleen een meldplicht hebben. Ook dat er een aantal zaken worden vrijgesteld om een vergunning voor aan te moeten vragen en als er iets van de reeds voorgestelde oplossingen niet past het ‘klassieke’ vergunningstraject gevolgd moet worden.

 

Doorbraak

In een gesprek met de gemeentelijke erfgoed commissie en de rijksdienst voor cultureel erfgoed (RCE) is hier in beginsel positief op gereageerd, er was veel waardering voor het (denk) werk dat de monument 3.0 commissie hierin heeft gestopt. Hopelijk kunnen we in de eerste helft van 2023 tot een werkbare oplossing komen en gezamenlijk er voor zorgen dat een leefbaar, duurzaam en monumentaal waardig Witte Dorp eenvoudiger is te realiseren door zijn bewoners. 

 

Het voorstel

Hierbij het ‘tool’ genaamd Praktische toepassing welstandscriteria Witte Dorp, zoals het nu is voorgesteld.
Houd er rekening mee: het is nog een voorstel!

 

We horen graag van jullie wat jullie er van vinden.
Stuur je reactie naar: Monumenten commissie 3.0