Overslaan en naar de inhoud gaan
plattegrond_witte_dorp

Veiligheid in de buurt - Gangpaden afsluiten?

De laatste tijd is er veel aandacht voor veiligheid in onze buurt. Door WhatsApp Buurtpreventie en het Buurtpreventie team, hebben we beter zicht op onveilige situaties in de buurt.

 

BRANDGANGEN

Ook wordt er nagedacht over het afsluiten of onderbreken van de gangpaden/brandgangen achter onze woningen. De brandgangen zijn vluchtwegen, maar vormen ook een gevaar om uit het zicht de woning te benaderen voor inbraak. Het afsluiten of onderbreken van de gangen zou inbraken kunnen voorkomen. Maar wat zijn de consequenties en willen we die accepteren?

Het Wido bestuur heeft hierover contact gehad met Mark Retera van de gemeente Eindhoven, die al veel wijken in Eindhoven heeft geadviseerd op gebied van veiligheid. Hij geeft aan dat er voor het plaatsen van hekken twee opties zijn:
1. Het plaatsen van afsluitbare poorten om een gang af te sluiten, kost ca € 750,- per stuk (zelf plaatsen: € 500,- incl. BTW)
2. Het plaatsen van hekken om een gang te onderbreken, kost ca € 250,- per stuk (zelf plaatsen: € 130,- incl. BTW)
Wanneer we de hekken/poorten zelf plaatsen is het dus aanzienlijk goedkoper.

Optie 1 heeft als consequentie dat een bouwblok aan alle zijden moet worden voorzien van afsluitbare poorten bij de brandgangen. Alle bewoners hebben dus een sleutel nodig om toegang te krijgen tot de brandgang naar je schuur en achteringang van de woning. De beveiliging van de achteringang van de woning wordt hierdoor sterk verbeterd. De kosten zijn relatief hoog, afhankelijk van de situatie en het aantal benodigde poorten. De beperkingen voor de bewoners zijn groot: om je fiets weg te zetten moet je meerdere poorten/deuren openen. Gevolg hiervan kan zijn dat bewoners de poorten niet meer gaan sluiten, omdat ze het te omslachtig vinden.

Bij optie 2 worden brandgangen - waar mogelijk - halverwege onderbroken door een vast hek. Hierdoor kan de brandgang niet meer zo makkelijk als vluchtweg gebruikt worden: je kunt er alleen uit waar je binnenkomt. De kosten zijn relatief laag en de impact voor de bewoners is veel kleiner: je kunt zo maar één kant op als je je woning aan de achterkant verlaat en er is geen extra sleutel nodig.

 

GEEN SUBSIDIE

Helaas kan de gemeente sinds februari van 2017 geen subsidie meer verlenen voor poorten of hekken. Mogelijk komen er in het Veiligheidsplan 2018 - 2021 wel nieuwe subsidiemogelijkheden voor veiligheidsmaatregelen in de buurt. In 2017 is het dus niet mogelijk hiervoor subsidie aan te vragen.

 

PARTICULIER GEBIED

De brandgangen behoren tot de percelen van de woningen en zijn dus eigendom van de huiseigenaren. Voor de brandgangen geldt het recht van overpad. Om aan de brandgangen iets te wijzigen moeten alle andere huiseigenaren van het blok hiermee instemmen. Dit zal ook moeten worden vastgelegd; we onderzoeken nog hoe dit zou moeten gebeuren.
Bekijk de plattegronden van onze buurt in de bijlage 1 en bijlage 2 eens goed, om de situatie voor jouw woonblok te beoordelen.

 

STICHTING BEHEER PADEN

Voor de Witte Burgh bestaat er al jaren een organisatie voor het beheer van de brandgangen: Stichting Beheer Paden. Bovenstaand onderwerp is door de leden vaker in de jaarvergadering besproken. Echter, tot nog toe is de noodzaak voor het plaatsen van hekken/poorten niet ingezien.

 

KARTREKKERS GEZOCHT PER BLOK

Het plaatsen van een poort of hek kan alleen met instemming van alle betrokken huiseigenaren van het blok. De kosten worden gedeeld over de deelnemers. Het initiatief moet dus per blok genomen worden. Eén of meer kartrekkers per blok zal de andere huiseigenaren moeten overtuigen van nut en noodzaak van de maatregel.
De heer Retera van de gemeente Eindhoven, maar ook de buurtcoördinator Stephanie Verweijmeren, de wijkagent en de brandweer kunnen ondersteunen bij het bedenken van de best mogelijke maatregelen voor de woonsituatie en de communicatie naar de bewoners.

 

INVENTARISATIE - GEEF JE MENING

Doel is om per woonblok vast te stellen of er draagvlak is voor het plaatsen van afsluitbare poorten, danwel vaste hekken in de brandgangen aan de achterzijde van de woningen.
Ga hier verder voor het invullen van de inventarisatie.

 

BIJLAGE