Overslaan en naar de inhoud gaan
Burghplein

Evaluatie Herinrichting Burghplein met gemeente

Overwegend positieve reacties zijn er binnengekomen naar aanleiding van de kleine enquête die we in Het Witte Dorp en de Witte Burgh hebben gehouden over mogelijke verbeteringen van het Burghplein. Details zijn het die verbeterd kunnen worden. Slechts een enkeling van de 23 reacties die we hebben binnengekregen vond dat het er allemaal niet beter op was geworden, zelfs dat er een levensgevaarlijke situatie was gecreëerd.

 

Punten voor verbetering

Wat zijn de punten die werden aangedragen voor verbetering. De meeste opmerkingen betroffen de “zandbak” . 

 1. Rand om zandbak
 2. Speeltoestellen uit zandbak ivm te weinig ruimte voor de kleintjes
 3. Banken bij zandbak naar achteren plaatsen
 4. Afrastering om zandbak ivm honden en katten
 5. Extra zandbak bij kleine speeltoestellen
 6. Plaatsen vuilnis bakken bij alle banken
 7. Huidig zand rondom kleine speeltoestellen stoft of is modder
 8. Afwatering rolschaatsbaan en speelbak is niet optimaal
 9. Afzetten borders en gras dat nog geen kans gekregen heeft om aan te slaan
 10. Materiaal speelbak te grof en maakt kleren vies
 11. De natuurlijke ingang van het plein bij de klok die geen ingang is 
 12. Het creëren van extra parkeergelegenheid aan de zijde van het plein verlengde Burghstraat of het voorkomen van parkeren op de stoep
 13. Aantasting bestaande beplanting en vervangen planten te klein

 

Gesprek met de gemeente

Al deze punten zijn naar voren gebracht in het gesprek met de gemeente. Een en ander is vanuit de gemeente verduidelijkt en we hebben de toezegging dat er naar verbeteringen gekeken zal worden en dat er op verschillende punten direct actie zal worden ondernomen.

 

'Zandbak'

Het klinkt raar maar de 'zandbak' is geen zandbak. Naar aanleiding van nieuwe Europese normen moet er zich onder speeltoestellen hoger dan 75 cm een zachte ondergrond bevinden. Vandaar dat de speeltoestellen in een bak met drainage zand staan. Rondom deze speeltoestellen moet ook een minimale afstand tot de verharde ondergrond in acht worden genomen. Dus de speeltoestellen kunnen niet buiten de zandbak geplaatst worden. In de zandbak bevindt zich dus ook geen zandbakken zand, wat zich veel beter leent voor het bakken van taartjes. Dit zand is moeilijk microbiologisch schoon te houden en wordt om die reden nergens meer op openbare speelgelegenheden toegepast. 

De gemeente heeft toegezegd te gaan onderzoeken of de zandbak kan worden vergroot, zodat er meer ruimte voor de kleine zandbak bewoners komt. En of er een verhoogde rand om de zandbak kan worden geplaatst, eventueel samen met enkele rijen tegels, zodat het zand beter in de zandbak blijft. De banken bij de zandbak zullen verder naar achteren worden geplaatst zodat de vaders en moeders niet ongewild met hun voeten in de zandbak aan het spelen zijn.

 

Rondom de kleine speeltoestellen

Rondom de kleine speeltoestellen wordt geklaagd over stof of modder naar gelang het weertype. Dit zou verholpen kunnen worden door rondom deze speeltoestellen een “zandbak’ te plaatsen. Maar dit wordt niet als wenselijk ervaren daar dit tot versnippering van activiteiten op het plein lijd, met bijbehorende zand overlast. Besloten is om de kleine speeltoestellen enkele weken te verwijderen, het gras opnieuw in te zaaien en, totdat het gras is “aangeslagen” met draad af te zetten. Rondom de kleine speeltoestellen zal altijd wel enige vorm van slijt plekken blijven bestaan. De door sommige voorgestelde rubberen tegels zullen onder het draai toestel alleen maar tot letsel leiden (te stroef) en indien er water onderligt door erop te gaan springen tot een modder attractie worden verheven. Dit zal dus niet tot de gewenste verbeteringen leiden. Verder zal er bij enkele banken die niet voorzien zijn van een prullenbak deze alsnog worden geplaatst. Echter niet bij de banken op het “bordes” vanwege het ontsierende beeld en de aanwezigheid van prullenbakken in de naaste omgeving.

 

Afwatering

Het plein zal altijd een probleem kennen met het verwerken van grote hoeveelheden regenwater. Door de samenstelling van de ondergrond zal het hemelwater langzaam weg lopen.

In de speelbak zijn hiervoor 3 grindgaten van 2,5 meter diep gemaakt en is om kostentechnische reden slechts een put op het riool aangesloten. Op de rest van het plein zal altijd de kans op het ontstaan van plassen na hevige regenval blijven bestaan. De rolschaatsbaan watert niet overal naar de juiste richting af waardoor er plassen ontstaan. Er zal met de aannemer contact opgenomen worden hoe dit kan worden verbeterd.

 

Parkeergelegenheid

Er is bewust gekozen om in het verlengde van de Burghstraat aan de plein zijde geen parkeerhavens te maken omdat de worteling van de bomen dan weer de bestrating zou aantasten. Tevens zou dit het beeld van het plein aantasten door een paar happen uit de borders te nemen ter plaatse van de voorgestelde parkeerhavens. Buiten al deze argumenten staat vast dat drie extra parkeerhavens het parkeerprobleem niet zullen verhelpen. Er zullen dus geen extra parkeerhavens worden aangelegd. De door sommige als levensgevaarlijke betitelde ontstane situatie zal door de verkeersdienst nog eens worden bekeken. Als het parkeren op de stoep hier de oorzaak van is, is er de kans dat men parkeer beperkende maatregelen gaat treffen of gaat bekeuren daar het parkeren op de stoep niet is toegestaan. Een ding is zeker de snelheid waarmee op dat stuk van het Burghplein gereden kan worden is minimaal.

 

Toegang plein bij de DAF klok

De logische toegang tot het plein bij de DAF klok wordt inderdaad niet door de vormgeving en bestrating van het plein gegeven. Daar aanpassing van de bestrating aldaar ingrijpt op het ontwerp van het plein en nogal wat kosten met zich meebrengt zal dit door de stedenbouwkundige dienst nader worden onderzocht. Nog geen harde toezeggingen dus dat dit zal worden verbeterd.

 

Groenvoorziening

Door onoplettendheid zijn er met de sloop van het oude plein groenvoorziening per ongeluk verwijderd. De aannemer heeft hiervoor zijn excuses aangeboden aan de Stichting en aangeboden de per abuis verwijderde beplanting te vervangen. Dit is gebeurd, maar daar het hier hulst struiken betreft en deze niet groter dan nu is gebeurd geplant schijnen te kunnen worden staat het er nu zo bij. De overige snoei werkzaamheden waren hard nodig en zullen over hoogstens twee jaar de beplanting alleen maar ten goede komen. In het najaar zal gekeken gaan worden welke beplanting niet is aangeslagen en dan zal deze worden vervangen. Verder is afgesproken om de beplanting beter door afrastering te beschermen, maar dan zal ook de jeugd er op moeten worden aangesproken wanneer deze afrastering vernield wordt.

 

Zelfwerkzaamheid

Op een tweetal zaken die naar voren zijn gebracht heeft de gemeente gevraagd om dit met de bewoners onderling zelf op te lossen. Het betreft het schuren en schilderen van de (oude) banken en het verwijderen van de uitgespoelde grotere stenen in de speelbak.

 

Blij met het plein

Verder doet het de commissie herinrichting Burghplein deugt overwegend positieve reacties over het plein te horen. Natuurlijk zullen er altijd dingen voor verbetering vatbaar blijven en zal er aan het plein gewerkt moeten blijven om het instant te houden en te verbeteren.

 

De Herinrichting Commissie Burghplein