Skip to main content
Powerhouse

Expertmeeting: Het Witte Dorp een Modern Monument?

Hoe kunnen we de monumentale uitstraling van een wijk als het Witte Dorp behouden en ook inspelen op wensen van bewoners en van het rijk om te verduurzamen?

 

NB:

Deze meeting is tot een nader te bepalen moment uitgesteld. Zodra een nieuwe datum bepaald is zullen we dit bekend maken.

 

Het Witte Dorp als voorbeeld voor een woonwijk met monumentale uitstraling

Het Witte Dorp in Eindhoven is een voorbeeld van een wijk die rijksmonument is, maar ook een normale woonwijk van 265 huizen met bewoners, die er prettig en comfortabel willen wonen. De wijk heeft nog steeds een mooie uitstraling, maar er is in de woningen in de loop der jaren veel veranderd. De kolenkachels zijn verdwenen en het comfort van keuken en badkamer is in de meeste woningen aangepast aan de huidige wensen. 

 

Onduidelijkheid wat er wel en niet kan en mag

Vooropgesteld, we  willen het monumentale karakter van onze wijk behouden, maar ook  voor ons ligt er een verduurzamingsopgave en er zijn terechte wensen ter verbetering van het woongenot.

Daarbij is het nu onduidelijk wat er wel en niet mag. Er worden enerzijds aanpassingen gedaan die het aanzien van de woningen en de wijk aantasten, maar anderzijds worden soms aanpassingen tegen gehouden die bij andere woningen wel werden toegestaan. 

 

De Expertmeeting

In deze expertmeeting willen we zoeken naar oplossingen om de balans te vinden tussen het behoud van het monumentale karakter, de wensen van bewoners en de noodzaak om op termijn te verduurzamen. De bijeenkomst is mogelijk een voorbereiding op een symposium, later dit jaar, waarin we de ideeën uit deze expertmeeting willen toetsen en een voorstel willen uitwerken voor aanpassingen in regelgeving en uitvoeringsbeleid. 

Tijdens de meeting zullen de bewoners een kort overzicht geven van de situatie en de problemen waar ze tegen aanlopen. Daarna willen we met experts uit diverse gemeenten en vakgebieden bespreken welke oplossingen er mogelijk zijn en elders al worden toegepast. Tot slot moet dat leiden tot voorstellen die passen bij een moderne uitvoering van de monumentenwet en klaar zijn voor de integratie met de omgevingswet.

 

Locatie van de sessie

Voor de expertmeeting hebben we een prachtige locatie kunnen vinden op het Strijp T-complex in Eindhoven. Ad van Berlo heeft daar in het rijksmonument van de oude Philips-centrale zijn ontwerpbureau. We houden in die inspirerende omgeving onze sessie.

 

Heeft u belangstelling voor deelname, neem dan contact met ons op.

Werkgroep Omgevingswet Witte Dorp