Skip to main content

Schilderen 2013-2025

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 11 maart 2013 hebben de leden van het Onderhoudsfonds 3 groen licht gegeven voor de doorstart van de vereniging. 90 leden hebben een nieuwe onderhoudsovereenkomst getekend, die van 2013 – 2025 geldt. Zij vinden een gezamenlijke aanpak nog steeds belangrijk en zij zijn ook bereid daarvoor maandelijks geld apart te zetten. 

 

Voor de doorstart in 2013 heeft het Onderhoudsfonds, met steun van vrijwilligers met alle 264 eigenaren gesproken. Daarbij is duidelijk geworden dat de niet-deelnemers het doel van het fonds – in stand houden van de monumentale woningen – eveneens onderschrijven. Zij kiezen liever voor een meer individuele aanpak. Net als bij vorige beurten is de verwachting, dat veel niet-deelnemers bij de volgende schilderbeurt weer zullen aanhaken. 

 

Onderhoudsfonds sticker ohf3 2 klein.jpg

 

Bij de start van Onderhoudsfonds 3 zijn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de onderhoudsovereenkomst ten opzichte van de eerste twee edities van het fonds. Zo kan de eigenaar bij verkoop van de woning de overeenkomst met het Onderhoudsfonds onder voorwaarden beëindigen vóór het einde van de looptijd, net als erfgenamen van een overleden lid dat kunnen. Bij verkoop wordt normaliter het gespaarde geld overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Dat heeft de voorkeur van het fonds. Bij verkoop kan het gespaarde geld indien gewenst ook teruggestort worden aan de eigenaar of diens erfgenamen. Daarvoor is de overeenkomst hier en daar aangepast en verbeterd. U kunt de nieuwe onderhoudsovereenkomst hier bekijken.

 

Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor de eerste schilderbeurt in 2018. Het betreft dan alleen het houtwerk en de metalen kozijnen van de woningen. Het verven van de gevels is pas 6 jaar later aan de orde bij de volgende grote schilderbeurt, waarbij de woningen met bijgebouwen integraal worden geschilderd. 

 

Nieuwe leden kunnen nog instappen, maar moeten dan wel de achterstand in het spaarpotje inhalen, zodat ze gewoon mee kunnen doen bij de eerste schilderbeurt in 2018. Een andere mogelijkheid is om zelf de woning te (laten) schilderen en vervolgens vanaf 2018 deel te nemen aan het Onderhoudsfonds. Wilt u daar meer over weten, neem dan contact met het bestuur op via het mailadres onderhoudsfonds@gmail.com