Skip to main content

Welstandscriteria Witte Dorp

In de bijlage van deze pagina vind je het document Welstandscriteria Witte Dorp, versie 2020. Deze geactualiseerde versie bevat integraal de Welstandscriteria 2008, maar nu met voorbeelden ter verduidelijking en voorstellen ter verbetering.

Dit document is gerealiseerd door de werkgroep Monument 3.0 als vertegenwoordigers van de wijk het Witte Dorp en de Stichting Witte Dorp, De Burgh.

 

 

Aanpassingen om de woningen leefbaar te houden en/of te verduurzamen vergen nu individuele vergunningen. Het aanvragen van vergunningen kost tijd en geld, waarbij er geen consistent beleid of handhaving is vanuit de gemeente. Veel (nieuwe) eigenaren gaan dan ook voortvarend aan de slag om hun woningen aan te passen aan hun hedendaagse woonwensen. Doordat veel ingrepen zonder vergunning uitgevoerd worden, staat de monumentale waarde met name van de ‘schil’ van de woningen onder druk. Daarnaast is het in ons aller belang én voor de toekomstige waarde van onze woningen om ze te verduurzamen en aan te passen aan de hedendaagse eisen. Tegelijkertijd willen we de monumentale uitstraling van de wijk niet verder laten verslonzen.

 

De Welstandscriteria vormen een belangrijk instrument in de bescherming van de monumentale waarde van het Witte Dorp. Wij zien echter, dat de Welstandscriteria van 2008 niet of nauwelijks gekend worden door zowel de bewoners als de gemeente Eindhoven. Daarom willen we het opnieuw onder de aandacht brengen door voorbeelden toe te voegen en voorstellen ter verbetering aan te brengen.

Welstandscriteria Witte Dorp, versie 2020

Welstandscriteria 2008

 

Wilt je meer weten over de doelstelling van de Werkgroep Monument 3.0, lees dan hier verder.

Of neem contact met ons op:

monument@hetwittedorp.nl