Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoek gestart mogelijkheden voor zonnepanelen in Witte Dorp

De laatste tijd bereiken ons veel vragen over het aanbrengen van zonnepanelen en warmtepompen in het Witte Dorp. Dat is niet zo gek gezien de gestegen energieprijzen en de onzekerheden, die dat met zich meebrengt voor de toekomst. Echter de monumentenstatus van de wijk als geheel én van de individuele woningen bieden op dit moment weinig mogelijkheden. Zonnepanelen zijn vooralsnog alleen vergund als deze volgens een bepaalde opstelling op het dak van het schuurtje worden aangebracht. Bovendien is daarvoor een monumentenvergunning vereist, wat ook de nodige rompslomp en kosten met zich mee brengt.

 

Werkgroep Monument 3.0

In onze wijk is de werkgroep Monument 3.0 actief, die in samenspraak met de gemeente probeert om aanpassingen aan de woningen minder omslachtig te maken. Hierdoor moet vooraf duidelijk worden wat wel en niet is toegestaan. Daarbij streven we naar meer (individuele) vrijheid voor aanpassingen binnen de woningen. De buitenzijde zou zo veel mogelijk in oorspronkelijke staat behouden moeten worden. De monumentale waarde van het Witte Dorp wordt namelijk vooral bepaald door het prachtige stedenbouwkundige en architectonische plan van Dudok.

 

De witte gevels met zwarte accenten, het rode pannendak, de bijzondere woningen op de hoeken, de zorgvuldige detaillering vormen samen het unieke karakter van onze wijk. Daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Daarmee is meteen het dilemma geschetst als het gaat over het plaatsen van zonnepanelen. Want dat het makkelijk fout kan gaan, is zo her en der goed te zien.

 

Foto: Den Elzent, Eindhoven
Dit kan er gebeuren als er geen duidelijke regelgeving is of handhaving voor het bewaken van monumentale waarden

 

Hoe onze monumenten te verduurzamen?

We nemen aan, dat eigenaren die bewust hebben gekozen voor een monument om in te wonen, de monumentale waarde zullen koesteren. Maar hoe kan je in deze tijd je woning verduurzamen?

 

In de eerste plaats door de mogelijkheden van isoleren en verantwoord ventileren zo veel mogelijk te benutten. Zie verder: Duurzame maatregelen Witte Dorp.

 

Daarnaast heeft de werkgroep Monument 3.0 een tool ontwikkeld, waarop je op een eenvoudige manier kan zien wat de mogelijkheden van verduurzamen van de woningen in het Witte Dorp kunnen zijn en welke procedure daarvoor doorlopen moet worden. Hierover is overleg geweest met de gemeente. De conceptversie van deze tool is te vinden in dit artikel op de website.

 

Onderzoek mogelijkheden zonnepanelen gestart

In aanvulling daarop is in april 2023 een onderzoek gestart naar ruimere mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen. Daarvoor is de Eindhovense architect Harrie van Helmond ingeschakeld. Hij is deskundig op het vlak van verduurzaming van monumentale panden. Hem is gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om met behoud van de monumentale waarden zonnepanelen toe te voegen. De start van dit onderzoek is bij de gemeente bekend. De secretaris van de gemeentelijke erfgoedcommissie heeft inmiddels laten weten individuele vergunningsaanvragen m.b.t. zonnepanelen aan te houden tot de uitkomsten van dit onderzoek bekend en besproken zijn. Naar verwachting kunnen we in de maand mei al met een voorstel richting gemeente. Hopelijk komt er dan nog voor de zomer meer duidelijkheid.

Houd er wel rekening mee, dat het behoud van de monumentale waarden van het Witte Dorp zeker beperkingen zal gaan geven bij het plaatsen van zonnepanelen. Denk daarbij aan beperkte dakvlakken waarop panelen zijn toegestaan, vastgestelde legpatronen en panelen in een voorgeschreven kleur. 

 

Daarnaast moet rekening worden gehouden met de financiële terugverdientijd, aangezien de salderingsregeling zeer waarschijnlijk in 2025 zal worden verminderd. Zodra er meer concrete resultaten te melden zijn, zullen we weer van ons laten horen. Je kunt ons bereiken via het e-mailadres Werkgroep Monument 3.0.