Overslaan en naar de inhoud gaan

Stichting Beheer Paden

De Stichting Beheer Paden is in 1994 opgericht vanuit de Kopersvereniging de Witte Burgh. Met de oprichting van deze stichting kon het beheer en onderhoud van de garagepaden en brandgangen 'in eigen hand' worden gehouden. Bij het realiseren van het bouwplan heeft het Bouwfonds ook de verplichting op zich genomen om het eigendom van de gemeenschappelijke paden onder te brengen bij een nog op te richten stichting.

Alle eigenaren van een woning die aan een gemeenschappelijk pad grenst, betalen contributie. De stichting beheert dit geld en betaalt daarvan het onderhoud aan de lampen (die hier ook van zijn aangeschaft) en de energiekosten. Ook reserveert de stichting geld voor reparaties en onderhoud aan de paden. Er wordt al enkele jaren geen contributie geïnd omdat er ruim voldoende geld in kas is. De stichting rapporteert elk jaar wat er is gedaan tijdens de algemene ledenvergadering.

Het bestuur van de Stichting Beheer Paden wordt gevormd door: Leo Dinnissen, John Elast en Frans Lenting.