Overslaan en naar de inhoud gaan

Schilderen 2013-2025

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 11 maart 2013 hebben de leden van het Onderhoudsfonds 3 groen licht gegeven voor de doorstart van de vereniging. 90 leden hebben een nieuwe onderhoudsovereenkomst getekend, die van 2013 – 2025 geldt. Zij vinden een gezamenlijke aanpak nog steeds belangrijk en zij zijn ook bereid daarvoor maandelijks geld apart te zetten. 

 

Voor de doorstart in 2013 heeft het Onderhoudsfonds, met steun van vrijwilligers met alle 264 eigenaren gesproken. Daarbij is duidelijk geworden dat de niet-deelnemers het doel van het fonds – in stand houden van de monumentale woningen – eveneens onderschrijven. Zij kiezen liever voor een meer individuele aanpak. Net als bij vorige beurten is de verwachting, dat veel niet-deelnemers bij de volgende schilderbeurt weer zullen aanhaken. 

 

 

Bij de start van Onderhoudsfonds 3 zijn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de onderhoudsovereenkomst ten opzichte van de eerste twee edities van het fonds. Zo kan de eigenaar bij verkoop van de woning de overeenkomst met het Onderhoudsfonds onder voorwaarden beëindigen vóór het einde van de looptijd, net als erfgenamen van een overleden lid dat kunnen. 

Bij verkoop kan het vertrekkende lid kiezen. Een mogelijkheid is om het gespaarde geld over te dragen aan de nieuwe eigenaar. Dat heeft de voorkeur van het fonds. Bij verkoop kan het gespaarde geld echter ook teruggestort worden aan de eigenaar of diens erfgenamen. Daarvoor is de overeenkomst hier en daar aangepast en verbeterd. U kunt de onderhoudsovereenkomst hier bekijken.

 

Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor de eerste schilderbeurt in 2024. Werd in 2018 alleen het houtwerk en de metalen kozijnen van de woningen geschilderd, zes jaar later zijn ook de witte gevels aan de beurt bij de grote schilderbeurt, waarbij de woningen met bijgebouwen integraal worden geschilderd. 

 

Nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen nog instappen voor de volgende schilderbeurt. Daarvoor is een regeling late instromers opgezet. Eigenaren kunnen al vrijwillig sparen. Vóór de schilderbeurt in 2024 leggen ze het totaal benodigde bedrag in, zodat bij de start zeker is dat het geld op de rekening van het Onderhoudsfonds staat. Wilt u daar meer over weten, neem dan contact met het bestuur op via het mailadres onderhoudsfonds@gmail.com

Onderhoudsfonds sticker ohf3 2 klein.jpg